Företaget Egenvårdskliniken, Just in Time Consult, grundades år 2003 av Pernilla Ahlberg.


Företaget erbjuder tjänster inom hälsa/friskvård, arbetsmiljö, rehabilitering, stresshantering, utbildningar/kurser samt hälsoresor till främst företag.

Stressmottagning, hälsoresor samt försäljning av fröbaserade produkter riktar sig främst till privatpersoner.

Hälsa, välmående och friskvård ur ett helhetsperspektiv med en personlig touch, är vår specialitet!


Egenvårdskliniken finns i Klippan, Nordvästra Skåne, med möjlighet att även erbjuda utbildningar på andra orter.


Företagets grundare: Pernilla Ahlberg

Bakgrund/utbildning: Sjuksköterska sedan 1990, stresspedagog sedan 2003, egenföretagare sedan 2003.

Arbetat inom akutsjukvård, äldreomsorg, medicin/kirurgi, primärvård men främst inom företagshälsovård de senaste 20 åren.

Har inom utbildningarna studerat en stor del psykologi med olika infallsvinklar som gett bra grund för att förstå människors beteenden.

Inom företagshälsovården mångårig erfarenhet av ledningscoachning för individ och grupp.

Har i början av 1990- talet arbetat 2 år i Saudi Arabien med kollegor från hela världen.


Egenvårdskliniken arbetare enligt ett salutogent arbetssätt utifrån faktorer som påverkar vår hälsa med kunskap från sjukvård/arbetsliv/relationer/andlighet/fysisk och psykisk balans osv.

"Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa mer än vad som orsakar sjukdom (patogenes)."


Teamet på Egenvårdskliniken:

Företagsläkare

Sjuksköterska/företag

Stresspedagog

Beteendevetare

Terapeut Alkohol/droger

Terapeut Dynamisk Emotionell Terapi

Företagsergonom/sjukgymnast

Mättekniker yttre miljö

Organisation-/ledarskapsutvecklare

Medicinsk sekreterare/administratör


Vårt utbud av tjänster finner du under fliken "Tjänster" där vi samlat de tjänster och utbildningar vi erbjuder just nu, håll utkik efter nyheter, då detta ständigt utvecklas.

Varmt välkommen att höra av dig, vilket du gör lättast på e-post info@egenvardskliniken.se