FÖRETAGSTJÄNSTER:

Hälsokontroll/Friskprofil:

Kartlägg hälsoläget på din personal genom en hälsokontroll/friskprofil innefattande blodvärde, blodsocker, blodfetter,blodtryck, längd, vikt, BMI, midjemått, syntest, hälsoenkät, hälsosamtal med sjuksköterska. Lägg till vid behov: hörseltest,lungtest. Skriftlig rapport till arbetsgivaren på personalens hälsoläge för arbetsmiljöinsatser (grund för SAM-systematiskt arbetsmiljöarbete).Nyanställningsundersökning:

Prover enligt ovan i "Hälsokontroll/Friskprofil" ingår i nyanställningsundersökning, samt möjlighet att lägga till drogtest i urin och kontroll av alkohol i blodprov.

Intyg skickas till arbetsgivare efter bedömning utifrån individens hälsodokument/provsvar.


INTYG- Lagstadgade medicinska kontroller i arbetslivet

Arbetsmiljöverkets författningssamling gällande medicinska kontroller utfärdas av specialistläkare i företagshälsa:

Härdplastintyg

Kvarts/asbest/fibrosframkallande damm intyg

Nattarbetsintyg

Livsmedelsintyg

Radiologintyg

Kemintyg

Höjdintyg

samt övriga relevanta intyg avseende tjänster i arbetet t ex friskintyg för utlandstjänst mm.


REHABILITERING

Support inom rehabfrågor, rehabärenden, rehabmöten av rehabkoordinator, företagsläkare, företagssköterska, beteendevetare, företagsergonom osv beroende på ärende.FYSISK ARBETSMILJÖ

Support vid skyddsronder, teknisk support t ex bullermätningar, damm mätningar mm, support vid systematiskt arbetsmiljöarbete, utbildningar, ergonomigenomgång med mera.


STRESS/STRESSHANTERING

Via vår stressmottagning bokas man för individuellt anpassat program som innefattar samtal med stresspedagog samt komplement med Terapeut inom Dynamisk Emotionell Terapi

som visat goda resultat för stress,oro, ångest, depression, missbruk mmUTBILDNINGAR/KURSER

föreläsningar som kan skräddarsys för ert företag eller förening, anmäl med intresse till e-post info@egenvardskliniken.se

Hälsohjulet

Vilka  faktorer påverkar vår hälsa? Fysisk, mental, andlig och känslomässig aspekt i en helhet.

Här får du förståelse för vilka faktorer som samverkar och/eller hindrar din hälsa och vad du kan göra för att utveckla ditt välmående.


Sömnskola

Svårt att sova? Få ökad kunskap kring sömnmönster, sömnhygien, sömnmediciner, forskning kring sömn och vilka lösningar du kan använda dig av för att sova bättre.Stress skola

Lär dig mer om stress och hur du kan påverka din stress utifrån ett helhetsperspektiv.Organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetsmiljöverkets författning AFS 2015:4

Utbildning- för arbetsgivare, chefer, mellanchefer, arbetsmiljöombud och anställd personal med information kring denna författning som började gälla mars 2016.

Helt enkelt, hur vill vi ha det på vår arbetsplats? Både kortare och längre utbildningar.Ledarskapsutveckling för chefer:

Effektivt ledarskap utifrån senaste forskning och beprövade metoder, med möjlighet till coaching individuellt efter utbildningen.

Utbildningen kan skräddarsys efter ert företags behov och önskemål.FÖRETAG OCH PRIVATPERSONER

HÄLSORESOR

VID INTRESSE ATT VETA MER OM VÅRA HÄLSORESOR, KONTAKTA OSS PÅ info@egenvardskliniken.se

Med anledning av rådande situation, kan man kontakta oss för att sättas på intresselistan så kommer man automatiskt få möjlighet att komma med på vår nästa resa som i dagsläget inte är satt datum.

Det kan eventuellt även bli aktuellt med Hälsoresa inom Sverige.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUELLT JUST NU!

”Sinnenas resa”- två dagars utbildning för personlig utveckling och hälsa 🌸

När:Torsdag 18 november- Fredag 19 november 2021

Plats: Pensionat Söderåsen BoB vid Skäralids naturreservat, Skåne, www.pensionatsoderasen.se (se miljön på deras hemsida) 

  • föreläsningar om våra sinnen 
  • praktiska övningar relaterade till våra sinnen
  • hälsosam mat för våra sinnen
  • ”sinnen i rörelse-yinyoga”
  • ”sinnen i vila- meditation”
  • gemenskap vid lägereld 🔥 och Tipi (indianernas tält)
  • förhoppning om stjärnor ⭐️ på kvällshimlen vid klart väder
  • övernattning i dubbelrum (boka tillsammans med partnern eller kompisen)
  • kläder för både inomhus och utomhusaktiviteter

Kursledare: Pernilla Ahlberg, sjuksköterska/ stresspedagog och Maria Fredholm, Terapeut Dynamisk Emotionell Terapi 

Nyfiken? Anmäl dig på info@egenvardskliniken.se för mer information SNARAST eftersom det är begränsat antal platser, DOCK SENAST 4 OKTOBER! 🌸😊